Print + Media Services
Sitemap | Disclaimer | Contact
Nederlands

Toegevoegde waarde door PMScan™: veel inzicht en minder kosten

Case - stichting


Een landelijke opererende stichting met een groot marketing en promotiebudget wil een helder inzicht in de bestedingen van haar verschillende budgetten.


Er worden jaarlijks grote en dure campagnes gevoerd; veel direct marketing acties zoals mailings e.d.

Print + Media Services kreeg de opdracht om door middel van haar PMScan™ de kosten transparant te maken en vooral de inkoop van alle producten te toetsen op marktconformiteit.

 

Na onderzoek door de PMScan™ kwam naar boven dat door jarenlange inkoop bij dezelfde toeleveranciers de tarieven van de diverse producten alles behalve marktconform waren.

Met name de steeds terugkerende “verborgen kosten” waren daarbij opvallend.

 

Door de directie is uiteindelijk gekozen voor een heel andere aanpak.

“De nieuwe inzichten die ons door Print & Media Services zijn aangedragen én de potentiële besparingen op de directe inkoop hebben veel te weeg gebracht. Uiteindelijk hebben we de meeste adviezen doorgevoerd en de effectiviteit van onze budgetten verbeterd”, zo stelt de directie van de stichting. Daarnaast is er organisatorisch het een en ander veranderd. “De resultaten van de PMScan™ konden niet zonder gevolgen blijven voor de organisatie. We hebben de inkoop en begeleiding van alle producties voor het grootste deel geoutsourced. Voordeel daarvan is dat we met veel minder kosten en mensen een veel betere performance hebben. Inkooptechnisch zijn we nu steeds up to date en we hebben toegang tot de juiste leveranciers. Print + Media Services zijn voor ons professionals die ook op dat punt voor een duidelijke toegevoegde waarde zorgen”.

 Toegevoegde waarde door PMScan: veel inzicht en minder kosten

Een landelijke opererende stichting met een groot marketing en promotiebudget wil een helder inzicht in de bestedingen van haar verschillende budgetten.
Lees verder..PMScans worden op basis van no cure no pay ter beschikking gesteld.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen.


Tel. 0031-(0)-23-576 20 72