Print + Media Services
Sitemap | Disclaimer | Contact
Nederlands

Service on demand

Bij "service on demand" kan Print + Media Services een zeer breed scala aan mogelijkheden bieden: van meer strategische tot operationele diensten; van outsourcing tot support bij activiteiten die met kennis en expertise van Print + Media Services zelf ter hand worden genomen.


Voorbeelden van "service on demand" activiteiten zijn:


Meer strategisch

 • Inkoop en onderhandelingen
 • Marktanalyses: grondstoffen, drukkers, pre-press, verspreiding, fulfillment etc.
 • Analyses en onderzoek “Total Costs of Ownership”
 • Business scans

Meer operationeel/excutie

 • Drukproeven beoordelen/controleren
 • Drukstarts begeleiden en kwaliteitscontrole
 • Planningen opzetten i.o. met opdrachtgever en toeleveranciers
 • Drukcapaciteit reserveren en bijsturen
 • Oplage management (controle, bewaking, wijzigingen etc.)
 • Verbruiksanalyses (meer/minderverbruik, reviews, etc.)
 • Administratieve begeleiding en factuurcontrole
 • Bewaking planningen, drukwerk (meer/minder pag’s), afleverschema’s
 • Rapportages (voortgang, planningen, kosten)

Veelal kiest een opdrachtgever een mix aan activiteiten. Uiteindelijk gaat het om de juiste fit tussen de activiteiten van Print + Media Services en de wensen van de opdrachtgever.Het gaat bij Print + Media Services niet om inkoopkracht op basis van volume

maar om een innovatief ingericht inkoopproces op basis van expertise en te beïnvloeden parameters. Daarmee worden door excellente service structurele voordelen behaald.PMScans worden op basis van no cure no pay ter beschikking gesteld.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen.


Tel. 0031-(0)-23-576 20 72