Print + Media Services
Sitemap | Disclaimer | Contact
Nederlands

De Pijlers onder Print + Media Services

Het fundament van Print + Media Services wordt gevormd door een aantal belangrijke pijlers.

De kern is dat de belangen van de opdrachtgever altijd centraal staan. Print + Media Services streeft naar optimalisatie en maximalisatie. Print + Media Services gaat in haar werkwijze uit de filosofie dat deze pijlers onlosmakelijk met elkaar zijn verbonden en een organisch geheel vormen. Dit vertrekpunt is de basis voor de werkwijze én aanpak van Print + Media Services.

Toegevoegde waarde door PMScan: veel inzicht en minder kosten

Een landelijke opererende stichting met een groot marketing en promotiebudget wil een helder inzicht in de bestedingen van haar verschillende budgetten.
Lees verder..PMScans worden op basis van no cure no pay ter beschikking gesteld.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen.


Tel. 0031-(0)-23-576 20 72