Print + Media Services
Sitemap | Disclaimer | Contact
Nederlands

Outsourcing van inkoop en begeleiding

Print + Media Services biedt haar opdrachtgevers de mogelijkheid om op basis van het "service on demand" concept activiteiten te outsourcen. Veelal een goedkopere oplossing dan zelf doen.


Daarnaast kan door de kennis en expertise van Print + Media Services waarde aan het inkoopproces worden toegevoegd.

Voor opdrachtgevers kan outsourcing tot lagere structurele kosten leiden.

 

Het pallet aan mogelijkheden met betrekking tot outsourcing is zeer divers: van manpower op tijdelijke basis tot het uitbesteden van specifieke print en media activiteiten.

Print + Media Services maakt altijd vooraf samen met de opdrachtgever een kosten-batenanalyse. Pas daarna wordt er beslist en wordt de omvang van de gewenste service vastgelegd in de vorm van een Service Level Agreement.

 

Bij Print + Media Services staat met betrekking tot outsourcing altijd één doel centraal:

Het maximaliseren van het marketing budget tegen zo scherp mogelijke kosten.Het gaat bij Print + Media Services niet om inkoopkracht op basis van volume

maar om een innovatief ingericht inkoopproces op basis van expertise en te beïnvloeden parameters. Daarmee worden door excellente service structurele voordelen behaald.PMScans worden op basis van no cure no pay ter beschikking gesteld.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen.


Tel. 0031-(0)-23-576 20 72