Print + Media Services
Sitemap | Disclaimer | Contact
Nederlands

Organisatie

De adviseurs en projectmedewerkers van Print + Media Services hebben meerdere jaren ervaring in de print en media sector.


Er wordt samengewerkt in een professioneel en collegiaal model. In dit model is het leidend beginsel: optimaliseren van kennisuitwisseling en uitgaan van complementariteit ten dienste van opdrachtgevers.

Contacten met buitenlandse collega’s bieden de medewerkers van Print + Media Services toegang tot tal van mogelijkheden om kennis uit te wisselen als het gaat om de bewegingen in de markt, het opsporen van alternatieven en de mogelijkheden van producenten.

Het gaat bij Print + Media Services niet om inkoopkracht op basis van volume

maar om een innovatief ingericht inkoopproces op basis van expertise en te beïnvloeden parameters. Daarmee worden door excellente service structurele voordelen behaald.PMScans worden op basis van no cure no pay ter beschikking gesteld.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen.


Tel. 0031-(0)-23-576 20 72