Print + Media Services
Sitemap | Disclaimer | Contact
Nederlands

Europees platform

Print + Media Services werkt voor opdrachtgevers in meerdere Europese landen.

Door samenwerkingsverbanden, die gebaseerd zijn op dezelfde uitgangspunten als Print + Media Services, is er toegang tot internationaal opererende bedrijven en heeft Print + Media Services toegang tot een zeer uitgebreid netwerk van suppliers en dienstverleners.
Door collegiale samenwerking worden kennis en ervaringen gedeeld (connected experts). Al deze zaken staan ten dienste van onze adviseurs én opdrachtgevers.

 

PaperChainManagement b.v.


Toegevoegde waarde door PMScan: veel inzicht en minder kosten

Een landelijke opererende stichting met een groot marketing en promotiebudget wil een helder inzicht in de bestedingen van haar verschillende budgetten.
Lees verder..PMScans worden op basis van no cure no pay ter beschikking gesteld.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen.


Tel. 0031-(0)-23-576 20 72