Print + Media Services
Sitemap | Disclaimer | Contact
Nederlands

Disclaimer privacy statement

Disclaimer / Copyright

 

Print + Media Services verleent toestemming om deze website te bekijken en slechts te gebruiken voor algemene informatiedoeleinden en voor niet-commerciële doeleinden.

 

Alle in dit document omschreven en toegepaste ontwerpen, modellen, producten, processen, software, informatie, know-how of ideeën vallen onder intellectuele eigendomsrechten waarvan de rechten berusten bij Print + Media Services b.v.

 

Het is niet toegestaan om de inhoud van deze website geheel of gedeeltelijk te verspreiden, wijzigen, verzenden, te hergebruiken en opnieuw te posten of anderszins, direct of indirect te gebruiken voor openbare, concurrentiële of commerciële doeleinden zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Print + Media Services.

 

De internetsite van Print + Media Services wordt regelmatig gecontroleerd op (computer-) virussen, maar afwezigheid van virussen die mogelijk de werking van uw computer en/of andere apparatuur kunnen beïnvloeden kan niet worden gegarandeerd.

 

Deze internetsite kan tevens links bevatten naar niet Print + Media Services sites. Print + Media Services is op geen enkele manier verantwoordelijk voor de inhoud of het gebruik van deze internetsites of voor de eventuele gevolgen van een bezoek aan deze site verbonden internetsites.

 

Door Print + Media Services per e-mail verzonden informatie is uitsluitend bestemd voor de geadresseerde. Gebruik van deze informatie door anderen dan de geadresseerde is niet toegestaan. Print + Media Services staat niet in voor de juiste en volledige overbrenging van de inhoud van verzonden e-mails of voor tijdige ontvangst ervan. Aan de u toegezonden informatie kan op geen enkele wijze rechten worden ontleend.

 

 

Privacy statement

 

Deze "privacy statement" is van toepassing op Print + Media Services en op elk van de aan Print + Media Services verbonden organisaties die gebruik maken van bezoekersinformatie die via deze website verzameld wordt of deze informatie beheren.

 

Indien een bezoeker aan de website van Print + Media Services besluit om zich te registeren dan wel informatie achter te laten op deze website, dan wordt ingestemd met het gebruik van deze gegevens in overeenstemming met deze “privacy statement”. Het kan zijn dat deze website links bevat naar andere websites, waarop geen “privacy statement” van toepassing is.

 

Als bezoeker van deze website hoeft geen persoonlijke informatie te worden ingevuld teneinde gebruik te kunnen maken van deze website. Deze website verzamelt slechts tot personen herleidbare informatie die uitdrukkelijk en vrijwillig door de bezoekers ter beschikking is gesteld. Deze informatie kan onder andere, maar is niet beperkt tot, bestaan uit uw naam, huidige functie, bedrijfsadres, e-mailadres en telefoon- en faxnummers.

 

Persoonlijke informatie wordt alleen gebruikt voor een beperkt aantal doeleinden. Dat kan bijvoorbeeld zijn, wanneer bezoekers zich aanmelden op de website teneinde toegang te verkrijgen tot belangrijke informatie of een verzoek ter verkrijging van toekomstige communicatiemiddelen over de aandachtsgebieden van Print + Media Services, zoals bijvoorbeeld specifieke Print + Media Services publicaties, informatiebulletins of marketing campagnes.

 

Print + Media Services draagt er zorg voor dat haar activiteiten voldoen aan de vereisten die daaraan door de toepasselijke wet- en regelgeving worden gesteld en voeren procedures die ervoor zorgen dat Print + Media Services de noodzakelijke toestemming verkrijgt, voordat e-mails worden toegezonden die informatie bevatten over de dienstverlening van Print + Media Services. Te allen tijde kan worden verzocht om te stoppen met toezending van dergelijke informatie.

 

Print + Media Services hanteert algemeen geaccepteerde standaarden van technologische en operationele beveiliging teneinde door bezoekers verstrekte informatie te beschermen tegen verlies, misbruik, wijziging of vernietiging.

 

Voor vragen met betrekking tot aangelegenheden ten aanzien van de bescherming van privacy gegevens bij het gebruik van deze website kan per e-mail (info@printmediaservices.eu) contact worden opgenomen.

 

 

 

 

Copyright 2011, Print + Media Services b.v.Een goede zet: outsourcing inkoop en begeleiding

Een uitgever met verschillende maanduitgaven loopt tegen het vraagstuk aan hoe de personeelskosten van medewerkers, tot uiting komend in piek-dalpatronen ten tijde van productie, kunnen worden verminderd.
Lees verder..


PMScans worden op basis van no cure no pay ter beschikking gesteld.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen.


Tel. 0031-(0)-23-576 20 72